Marcin Puzio - tłumacz języka rosyjskiego, serbskiego i chorwackiego

Nauka

Serdecznie zapraszam na zajęcia z 5 języków obcych (angielski, niemiecki, rosyjski, chorwacki, serbski) przez Skype. Oferta skierowana jest do osób dorosłych oraz młodzieży (od czwartej klasy szkoły podstawowej). Zawiera ona trzy formy kursu: zajęcia w małej grupie lub parze utworzonej przez lektora, zajęcia w małej grupie lub parze utworzonej przez kursantów samodzielnie i zajęcia indywiadualne.

Po każdych zajęciach ze mną będziesz bogatszy o nowe umiejętności z zakresu słownictwa i gramatyki, które będą stanowiły kolejny krok w kierunku sprawnej komunikacji. Poza tym do każdej lekcji otrzymasz drogą elektroniczną pakiet wysokiej jakości materiałów, na które składa się mój autorski kurs języka, którego nie znajdziesz nigdzie indziej, pliki multimedialne z tekstami omawianymi podczas zajęć, a także dodatkowe ćwiczenia, które dostosuję specjalnie do Twoich umiejętności, byś mógł osiągnąć sukces i dobrze opanować język. Sprzyjać temu będzie również system powtórek przerobionego materiału, którego skuteczność mogą potwierdzić już setki zadowolonych osób.
Cennik

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE 90 zł
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE dla młodzieży oraz konwersacje 110 zł
ZAJĘCIA W PARZE 60 zł
ZAJĘCIA W MAŁEJ GRUPIE (3-4 osoby) 40 zł

Podana kwota jest ceną od osoby za 45-minutową lekcję.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NAUKI INDYWIDUALNEJ

Ustalenie zasad, które będą aktualne przez cały okres nauki jest ważną kwestią nazywaną umową. Dotyczy ona zajęć indywidualnych i zawiera takie zagadnienia jak:

Czas trwania zajęć i ich cena

Czas jednego spotkania wynosi 45 minut. Aktualny koszt jednej lekcji jest ustalony z góry i podany na stronie marcinpuzio.pl w zakładce OFERTA. Przy luźnym grafiku kursant z góry uiszcza opłatę za co najmniej 4 kolejne lekcje przed ostatnimi zajęciami z bieżącego pakietu – wtedy możliwe jest ustalenie terminu kolejnego spotkania. W przypadku stałych terminów kursant dokonuje płatności za kolejny miesiąc w tygodniu go poprzedzającym. Wyliczenie płatności jest przekazywane poprzez SMS przed ostatnim tygodniem miesiąca. O ewentualnej zmianie ceny uczeń zostanie poinformowany co najmniej 2 miesiące wcześniej.

Ustalanie terminów oraz częstotliwości lekcji

Aby nauka miała sens, zajęcia powinny się odbywać co najmniej 1-2 razy w tygodniu, choć ich częstotliwość zależy od woli kursanta. Terminy mogą być ustalane na stałe, np. środy godz. 17:00 (rezerwowane wtedy we wszystkie dni robocze poza Wigilią i Sylwestrem) lub na bieżąco w różne dni i godziny. Wiele osób pracuje na zmiany, co uniemożliwia ustalanie stałej jednej i tej samej pory w tygodniu.

Odwoływanie

Odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów należy dokonać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem lekcji. W przypadku gdy kursant z jakiegokolwiek powodu nie pojawi się na zajęciach, bądź też po terminie powiadomi o swojej nieobecności, poniesie koszt jak za odbytą lekcję. Ustalenie terminu na dany dzień i godzinę równoznaczne jest z zarezerwowaniem dla danego kursanta czasu lektora jak i miejsca, jakim jest pracownia. W danym czasie, przy nagłym odwołaniu zajęć, nauczyciel nie byłby w stanie znaleźć na to miejsce innego ucznia, a więc godzina zarezerwowana na pracę pozostałaby bez wynagrodzenia.

Odrabianie odwołanych na czas zajęć

W przypadku kiedy kursant posiadający stały termin zajęć odwołuje je z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, odrabia te zajęcia w innym dniu. Gdy dojdzie do odwołania zajęć przez lektora, środki będą przesuwane na kolejne zajęcia lub zwracane kursantowi.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NAUKI W PARACH I GRUPACH UTWORZONYCH PRZEZ KURSANTÓW SAMODZIELNIE

Ustalenie zasad, które będą aktualne przez cały okres nauki jest ważną kwestią nazywaną umową. Dotyczy ona lekcji w parach oraz grupach utworzonych przez kursantów samodzielnie i zawiera takie zagadnienia jak:

Czas trwania zajęć i ich cena

Czas jednego spotkania wynosi 45 minut. Aktualny koszt jednej lekcji jest ustalony z góry i podany na stronie marcinpuzio.pl w zakładce OFERTA. Zależny jest on od liczby uczęszczających na zajęcia osób. Kursant z góry uiszcza opłatę za kolejny miesiąc w tygodniu go poprzedzającym. Wyliczenie płatności jest przekazywane poprzez SMS przed ostatnim tygodniem miesiąca. O ewentualnej zmianie ceny uczeń zostanie poinformowany co najmniej 2 miesiące wcześniej.

Ustalanie terminów oraz częstotliwości lekcji

Terminy są ustalane na stałe, np. środy godz. 17:00 (rezerwowane wtedy we wszystkie dni robocze poza Wigilią i Sylwestrem).

Odwoływanie

Odwołania zajęć bez ponoszenia kosztów należy dokonać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem lekcji. W przypadku gdy para bądź grupa z jakiegokolwiek powodu nie pojawi się na zajęciach, bądź też po terminie powiadomi o swojej nieobecności, poniesie koszt jak za odbytą lekcję. Ustalenie terminu na dany dzień i godzinę równoznaczne jest z zarezerwowaniem dla danego kursanta czasu lektora jak i miejsca, jakim jest pracownia. W danym czasie, przy nagłym odwołaniu zajęć, nauczyciel nie byłby w stanie znaleźć na to miejsce innego ucznia, a więc godzina zarezerwowana na pracę pozostałaby bez wynagrodzenia. Nieobecność któregoś z kursantów na zajęciach w parze bądź grupie nie skutkuje zmniejszeniem opłaty.

Odrabianie odwołanych na czas zajęć

W przypadku kiedy para albo grupa odwołuje zajęcia z przynajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, odrabia te zajęcia w innym dniu. Gdy dojdzie do odwołania zajęć przez lektora, środki będą przesuwane na kolejne zajęcia lub zwracane kursantowi.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS NAUKI W PARACH I GRUPACH UTWORZONYCH PRZEZ LEKTORA

Ustalenie zasad, które będą aktualne przez cały okres nauki jest ważną kwestią nazywaną umową. Dotyczy ona zajęć w parach oraz grupach utworzonych przez lektora i zawiera takie zagadnienia jak:

Czas trwania zajęć i ich cena

Czas jednego spotkania wynosi 45 minut. Aktualny koszt jednej lekcji jest ustalony z góry i podany na stronie marcinpuzio.pl w zakładce OFERTA. Kursant z góry uiszcza opłatę za kolejny miesiąc w tygodniu go poprzedzającym. Wyliczenie płatności jest przekazywane poprzez SMS przed ostatnim tygodniem miesiąca. O ewentualnej zmianie ceny uczeń zostanie poinformowany co najmniej 2 miesiące wcześniej.

Ustalanie terminów oraz częstotliwości lekcji

Terminy są ustalane na stałe, np. środy godz. 17:00 i rezerwowane wtedy we wszystkie dni robocze poza Wigilią i Sylwestrem.

Nieobecności

Nieobecność na zajęciach w parze bądź grupie z jakiegokolwiek powodu nie skutkuje zmniejszeniem opłaty.

Gdy dojdzie do odwołania zajęć przez lektora, środki będą przesuwane na kolejny miesiąc lub zwracane kursantowi.